Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” informează repetat cu privire la deschiderea procesului de primire a ofertelor pentru elaborarea caietului de sarcini în vederea achiziționării și montării stațiilor meteo rutiere.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 30.08.2023, ora 10:00.

Ofertanții interesați sunt invitați să depună ofertele participare la una dintre următoarele adrese:

adresa poștală: mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A, bir. 301;

adresa de email: cancelaria@asd.md

Menționăm că, Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” deține în prezent 17 stații meteo funcționale și intenționează să achiziționeze și să instaleze încă 15 stații meteo rutiere suplimentare.

Totodată, este necesară întocmirea specificațiile tehnice pentru stațiile meteo rutiere, care să includă  echipamentele meteorologice necesare pentru asigurarea funcționării corespunzătoare și monitorizării calitative a parametrilor meteo și condițiilor drumurilor. Acest lucru va facilita extinderea sistemului de prognozare și control al condițiilor de circulație rutieră.

La formarea ofertei de preț, se vor lua în calcul inclusiv costurile de elaborare a devizului estimativ pentru reabilitarea pilonilor existenți care pot fi utilizați la montarea echipamentului, montarea unor piloni noi, trasarea rețelei electice (după caz) și componentele conexe.

Reamintim că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ofertanții responsabili de elaborarea caietelor de sarcini privind achiziționarea/montarea stațiilor meteo rutiere, nu pot avea nici o tangență cu companiile producătoare de echipamente similare. De asemenea, nu vor putea participa la licitația pentru execuția lucrărilor de antrepriză a stațiilor meteo rutiere.

Mulțumim pentru interesul manifestat și pentru participare!!!

Fișiere