Astăzi, în cadrul Administrației de Stat a Drumurilor, au avut loc consultări publice inițiale privind intenția de reconstrucție și extindere a drumului M1, segmentul cuprins între km 86,26 și km 94,48, care va deveni parte a centurii or. Chișinău (M2, sectorul 2). Această dezvoltare strategică vizează îmbunătățirea infrastructurii de transport din regiune și va contribui semnificativ la fluidizarea traficului în zonă.

Menționăm că, acest sector de aproximativ 8 km de drum se află între str. Calea Ieșilor și intersecția drumurilor M2-M1 (sfârșitul sectorului 1 al Centurii Chișinău).

La evenimentul organizat de ASD, au participat organizații neguvernamentale, autorități publice locale, experți în mediu și cetățeni interesați. Scopul acestei întâlniri este de a implica comunitatea locală și de a asculta opiniile și preocupările acestora referitoare la proiectul de reconstrucție și extindere a drumului M1.

În cadrul discuțiilor, au fost abordate numeroase aspecte de interes social și de mediu, au fost prezentate în detaliu planurile inițiale, inclusiv principalele aspecte tehnice, și s-a răspuns la întrebările și comentariile participanților.

Această întrunire reprezintă un pas esențial în procesul de dezvoltare a proiectului, evidențiind angajamentul nostru față de transparență și dialogul deschis cu comunitatea locală.