În conformitate cu decizia Consiliului de Administrație a Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, protocolată prin Procesul – verbal nr. 08 al ședinței din 06.10.2021, prin care a fost aprobată modificarea organigramei și statelor de personal a întreprinderii, în vigoare din 01.11.2021, au fost promovați în funcții următorii angajați ai ASD:

-Postovan Ruslan, șef al Direcției evidență drumuri și planificare lucrări;

-Rogovei Tatiana, șef al Direcției implementare proiecte;

-Natalia Țurcan, șef al serviciului achiziții;

-Stratan Valeriu, șef al serviciului logistică și personal auxiliar;

-Ceban Vladimir, șef al serviciului contabilitate și investiții externe.

Pe parcursul anilor de activitate în cadrul ASD, specialiștii au dat dovadă de profesionalism, verticalitate și dedicație.

Echipa ASD îi felicită și le dorește realizări frumoase în continuare!