Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, împreună cu Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, urmează să testeze un echipament nou de diagnosticare a podurilor și a încărcăturilor statice și dinamice.

Sistemul BDI (Bride Diagnostics Inc.) este un lider în industria testării, diagnosticării și monitorizării structurale a podurilor rutiere, feroviare și pietonale. Acesta a fost donat în anul 2015 din proiectul „Millennium Challenge Corporation” Facultății Urbanism și Arhitectură.

Folosind acest echipament de testare și diagnosticare, ASD, cu suportul UTM, prin contracte de supraveghere și încercări, va îmbunătăți studiile tehnice și de cercetare cu privire la starea podurilor și utilizarea acestora în perioada postgaranție de exploatare. Totodată, urmează a fi făcute încercări și testări la podurile existente, cele mari noi, dar și supravegherea acestora în baza normativelor în vigoare. 

BDI oferă rezultate fiabile care permit evaluarea avansată a infrastructurii rutiere, prin următoarele:

  • Evaluarea stării platformei podului;
  • Testarea sarcinii de probă și evaluarea încărcăturii;
  • Monitorizarea coroziunii;
  • Testarea vibrațiilor și evaluarea dinamică;
  • Monitorizarea impactului podului;
  • Performanță pe termen lung.

În gestiunea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” se află 870 de poduri localizate pe drumurile publice naționale. De aceea, este necesară implementarea unui sistem de supraveghere și diagnosticarea lucrărilor de artă, care va permite administrarea mai eficientă a acestora și minimizarea costurilor de mentenanță.