Conducerea Administrației de Stat a Drumurilor a desfășurat o sesiune de instruire cu responsabilii tehnici angajați în cadrul ASD referitor la executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte din macadam.

La sesiunea de instruire au participat și reprezentanții antreprenorilor, care și-au  asumat executarea acestor tipuri de lucrări.

În cadrul ședinței, au fost analizate etapele de efectuare a lucrărilor, de la pregătirea șantierelor de lucru, până la verificarea acestora prin prelevarea probelor de laborator.

Alte subiecte abordate au fost tehnologia de executare a lucrărilor de întreținere periodică, utilajul minim necesar și resursele implicate în acest proces.

ASD desfășoară periodic sesiuni de instruire cu responsabilii tehnici și antreprenorii pentru a garanta supravegherea calitativă și executarea de către aceștia a lucrărilor de reparație, construcție și întreținere periodică a drumurilor naționale.