Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în calitate de autoritate contractantă, informează despre anunțul de participare privind achiziționarea utilajului pentru dotarea laboratorului de încercări al ASD.

Potrivit caietului de sarcini, acest contract este împărţit în 3 loturi și prevede procurarea aparatelor de control şi de testare a materialelor de construcție în domeniul drumurilor.

Caietul de sarcini și alte informații cu privire la desfășurarea procedurii de achiziție pot fi consultate pe site-ul oficial al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” – www.asd.md, la rubrica „Achiziții Naționale” și pe www.mtender.gov.md.

Valoarea totală estimată a achiziției: 1 250 000.00 MDL (fără TVA), pentru perioada 29.05.2023 – 30.12.2024, fără posibilitatea de prelungire a contractului.

Data limită de depunere a ofertelor: 18.05.2023, 10:00.