În Monitorul Oficial a apărut ordinul cu privire la Aprobarea modalității de calcul al coeficienților din formula actualizării prețurilor componentelor, prețului de cost la ajustarea valorii contractului de achiziție publică de lucrări încheiat pe un termen mai mare de un an.

Achitarea valorilor care depășesc valoarea contractului calculată conform modalității prevăzute la pct.1 al prezentului ordin, incluse în procesele – verbale de lucrări executate, se va efectua în limitele mijloacelor financiare anuale alocate.

Biroul Național de Statistică va plasa lunar pe pagina WEB informația privind Indicii prețurilor producției industriale, la nivel de clasă (patru semne) a Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM – 2) și Indicii prețurilor de consum, în termenele prevăzute conform Programelor multianuale și anuale de lucrări statistice aprobate de Guvern.

Prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare din data publicării, 1 iulie 2022. 

Normativele în vigoare pot fi găsite aici. 

Modelul de calcul a coeficientului de actualizare care urmează a fi aplicat la valoarea lucrărilor executate poate fi accesat aici.