Administrația de Stat a Drumurilor va fi reorganizată

Întreprinderea de stat ,,Combinatul Republican de Instruire Auto” (CRIA) va fi absorbită de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD). O decizie în acest sens a fost aprobată, astăzi, în ședința Cabinetului de miniștri.

Potrivit proiectului, Î.S. ASD îi vor fi transmise drepturile și obligațiile, inclusiv bunurile imobile cu suprafața totală de 3974 m2 și terenul aferent cu suprafața de 5,1 ha care se află în gestiunea Î.S. CRIA. Prin această prevedere vor fi excluse cheltuielile de chirie pe care ASD le suporta anual.
 
De asemenea, acest fapt va fortifica dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a ASD și a bazei de producție pentru întreținerea și exploatarea drumurilor naționale. Tot aici, va fi dezvoltat și cel mai mare laborator de expertizare și investigare a infrastructurii rutiere din Republica Moldova. 

Proiectul poate fi consultat aici https://bit.ly/3tVn0VQ .

Sursa: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale