ASD trece în prezent printr-o procedură de restructurare inițiată de Directorul general interimar, Sergiu Bejan, în scopul garantării transparenței, corectitudinii și clarității activităților pentru întreaga societate.

În conformitate cu decizia Consiliului de Administrație a Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, protocolată prin Procesul – verbal nr. 08 al ședinței din 06.10.2021, prin care a fost aprobată modificarea organigramei și statelor de personal a întreprinderii, în vigoare din 01.11.2021, au fost restructurate și comasate mai multe direcții și servicii, pentru a asigura creșterea comunicării și productivității acestora.

Pentru mișcarea „motoarelor” ASD, au fost angajați și promovați tineri specialiști, care vor contribui la procesele de digitalizare a activităților ASD, în ceea ce privește sectorul de întreținere și reparație, cât și cel al construcțiilor capitale, finanțate din fondul rutier și investiții externe. (Noua organigramă a întreprinderii, o puteți vizualiza AICI).

Funcțiile vacante disponibile în cadrul administrației, pot fi ușor găsite pe pagina de facebook și pe siteul oficial.

În cadrul ASD se raporta prin metode mai arhaice, din acest motiv a fost decisă utilizarea aplicațiilor de soft și a mijloacelor IT, cu ajutorul cărora responsabilii tehnici, specialiști de recepționare a lucrărilor, vor înregistra toate sectoarele de drum, pe care s-au executat lucrări de reparație sau întreținere curentă și periodică, monitoriza materialele video și le vor compara cu rapoartele de recepție.

În acest scop, au fost achiziționate telefoane mobile de tip android, pe care sunt instalate aplicațiile respective, pentru a crea un sistem de control al calității transparent și veridic.

Datorită implementării aplicației de soft, se vor reduce cheltuielile de combustibil, exploatare tehnică și timp pentru vizitele specialiștilor ASD în teritoriu pentru verificarea calității.

Totodată, pentru digitalizarea proceselor de planificare, execuție, control și recepție a lucrărilor, a fost reînnoit utilajul tehnic prin achiziționarea computerelor cu diferită capacitate în funcție de tipul și volumul de activitate a angajaților ASD.

În prezent, Administrația de Stat a Drumurilor este în negociere privind schimbarea sediului în care să poată dezvolta logistica cu spații dotate și amenajate pentru asigurarea confortului la locul de muncă, dar și minimizarea costurilor întreținerii spațiilor ocupate.

ASD lucrează intensiv la dezvoltarea softurilor pentru cumularea și mentenanța activelor rutiere și a direcțiilor implementării sistemelor de management rutier și al podurilor, ca: HDM – 4, Paver, sisteme GIS, etc, care vor face posibilă planificarea cu precizie  a lucrărilor de întreținere, reabilitare și construcție a întregii rețele rutiere naționale administrate de ASD, cu lungimea de 5902,3 km.

Directorul general interimar al ASD, Sergiu Bejan vine cu un mesaj către studenții – viitori ingineri ai ramurii, privind faptul că întreprinderea, instituțiile și companiile de profil au nevoie de circa 2000 de specialiști pentru exploatarea, mentenența și dezvoltarea infrastructurii rutiere, de asemenea, mulțumește pentru cooperarea și suportul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, precum și Agenției Proprietății Publice, al companiilor de profil pentru promovarea programelor de studii inginerești.

Imaginea administrației, cât și transparența a fost consolidată prin actualizarea logoului, sporirea activității pe rețelele de socializare, cât și pe pagina web cu peste 200 %, acolo unde zilnic sunt postate comunicate de presă și lucrări de reparație, întreținere și reabilitare a drumurilor naționale actuale.

Este important ca în cadrul ASD să se vorbească despre drumuri, dar nu despre bani, pentru ca să avem drumuri bune în realitate, nu doar pe hârtie, unde propritate sunt așteptările oamenilor și vizitatorilor țării noastre.