23 de sectoare de drum afectate de ploile abundente din 29 și 30 septembrie 2020

Ploile abundente din 29 și 30 septembrie au cauzat pagube pentru infrastructura drumurilor publice naționale în 10 raioane și 2 municipii. 

Astfel, au fost afectate peste 23 de sectoare de drum prin înnămolirea părții carosabile și a acostamentelor, precum și înnămolirea șanțurilor de evacuare a apelor pluviale și podețelor.

Pentru înlăturarea consecințelor situației meteorologice nefavorabile pe drumurile publice naționale, de către  Î.S. ,, Administrația de Stat a Drumurilor” prin intermediul S.A,, Drumuri” din teritoriu a dispus antrenarea a 28 de utilaje speciale și 54 muncitori rutieri.

La indicația Directorului General Interimar al Î.S. ,, Administrația de Stat a Drumurilor”, Veaceslav Potop, la moment,  persoanele responsabile din teritoriu, evaluează prejudiciile cauzate de ploile abundente șantierelor și drumurilor publice aflate în perioada de garanție și/sau construite recent.