Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a achiziționat 20 de laptopuri și genți pentru responsabilii tehnici în scopul garantării transparenței și corectitudinii activității acestora.

În cadrul ASD activitatea se raporta prin metode mai arhaice, din acest motiv a fost decisă utilizarea aplicațiilor de soft și a mijloacelor IT, cu ajutorul cărora responsabilii tehnici, specialiști  pentru recepționare a lucrărilor, vor raporta lucrările efectuate pe parcursul zilei.

În acest scop, au fost achiziționate 20 de laptopuri pe care sunt instalate aplicațiile respective, pentru a crea un sistem de control al calității transparent și veridic.

Laptopurile au instalată aplicația Road Recorder, și C1 – lucrări cu ajutorul cărora responsabilii tehnici vor înregistra cu adresă toate sectoarele de drum, pe care s-au executat lucrări de reparație sau întreținere curentă și periodică, cu scopul de a verifica îndeplinirea și calitatea lucrărilor la etapa recepționării. Aceste schimbări se încarează în pașii făcuți de ASD pentru consolidarea sistemului de control a calității și valorificării alocațiilor programului Fondului Rutier. 

Directorul general interimar ASD, Sergiu Bejan a explicat că aceste procese de digitalizare vor spori controlul calității și va crește responsabilitatea față de activitățile efectuate. 

Datorită implementării aplicației de soft, se vor reduce cheltuielile de combustibil, exploatare tehnică și timp pentru valorificarea lucrărilor executate, termeni de raportare și control.