ocds-b3wdp1-MD-1594186189981
Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 59,50-89,53
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză)FDA (engleză) 

– Dare de seamă