Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09

ocds-b3wdp1-MD-1599215474893
Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare  Anunț de participare (engleză) FDA (engleză) 

– Dare de seamă