ocds-b3wdp1-MD-1607504381842
Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 8,330; R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 128,970; 136,200

– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare.

– Dare de seamă