Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 (modificat conform Hotărîrii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 5,40-13,6) pe sectorul km 90,60 – km 91,33”
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare.

– Dare de seamă