Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare.

– Dare de seamă