ocds-b3wdp1-MD-1596784134265

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R19 R9-Cunicea-Camenca (tronson Cotiujenii Mari-Cunicea-Sănătăuca), km 0,0-30,284
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză) FDA (engleză) 

– Dare de seamă