Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R17 Fălești-Pîrlița, km 0,0-32,20
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză) FDA (engleză) 

– Dare de seamă