Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18
– Documentația de atribuireMemoriu explicativ, Proiect de execuție

– DUAE

– Anunț de participare

– Dare de seamă