Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 Chişinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40-36,37
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participareAnunț de participare (engleză),  FDA (engleză) 

– Dare de seamă