Anunțuri anii precedenți 2017

LP 17/04560 din 27.12.2017 Servicii de expertizare  tehnică a podurilor și pasajelor rutiere  amplasate  pe drumul auto R29 Comrat – Ceadâr – Lunga – frontieră cu Ucraina (km 0-35.684).

-Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/04560 din 27.12.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/04560

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/04560


LP 17/04507 din 22.12.2017 Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor,  reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe drumul M5 frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – Frontieră  cu Ucraina, km 182,0 – 182,4 stânga

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/04507 din 22.12.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/04507

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/04507


LP 17/04449 din 19.12.2017 Servicii de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontieră cu Ucraina,   km 82,16 – 100,88.

-Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/04449 din 19.12.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/04449

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/04449


LP 17/04297 din 15.12.2017 Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului  „Reabilitarea drumului M21 Chișinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina), km 5+400 – km 6+400” la compartimentele:  apeduct și canalizare, alimentarea cu gaze, canalul pentru comunicații.

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/04297 din 15.12.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/04297

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/04297


LP 17/04292 din 15.12.2017 Servicii de proiectare pentru reparația drumului R31 R30 – Tudora – Palanca –frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 15,1

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/04292 din 15.12.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/04292

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/04292


COP 17/04510  din 14.12.2017  Lucrari de instalare а obiectului semaforic pentru diriiаrеа circulatiei de vehicule si pietoni la intersectia sos. Balcani – str. Codrilor – str. Durlesti, ре drumul М1 frontiera cu Romffnia-Leuseni-Chisinйu-Dubйsari-frontiera cu Uсrаiпа. km 90+360.

-Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea COP nr.17/04510 din 14.12.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică COP 17/04510

– Informație privind atribuirea contractelor COP 17/04510


LP 17/04258 din 12.12.2017 Servicii de proiectare pentru reconstrucția podețului tubular la km 48,963 al drumului R11 Frontiera cu Ucrain-Briceni-Ocnița-Otaci-R8

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/04258 din 12.12.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/04258

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/04258


LP 17/04085 din 05.12.2017  Servicii de actualizare a studiului de fezabilitate pentru lucrările de reabilitare a drumului R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,70-85,86 (sector Mihailovca-Cimișlia).

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/04085 din 05.12.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/04085

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/04085


LP 17/04078 din 01.12.2017 Servicii de actualizare a studiului de fezabilitate pentru construcția drumului M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu Romania (Sector Drum de ocolire a or. Cimișlia).

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/04078 din 01.12.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/04078

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/04078


LP 17/04010 din 01.12.2017 Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești, km 124

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/04010 din 01.12.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/04010

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/04010


LP 17/03758 din 14.11.2017 Lucrări de construcție a drumului R14  R6- Codrul  Nou – Soroca – Unguri – frontieră cu Ucraina, (sector Unguri – fr.cu Ucraina) km 0-7,7

-Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03758 din 14.11.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03758

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03758


LP 17/03677 din 07.11.2017 Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru lucrările de reabilitare a drumului R26 Bender – Căușeni – Cimișlia,  km 71,70 – 85,86 (sector Mihailovca – Cimișlia).

– Documente de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03677 din 07.11.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03677

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03677


LP 17/03672 din 07.11.2017 Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru lucrările de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sarata Nouă, km 2,7-24,5 (sector Cimișlia – Băiuș).

– Documente de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03672 din 07.11.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03672

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03672


LP 17/3671 din 07.11.2017 Servicii de actualizare a studiului de fezabilitate pentru construcția drumului  M3 Chișinău- Comrat – Giurgiulești-frontiera cu România (sector Drum de ocolire a  or. Cimișlia).

– Documente de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03671 din 07.11.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03671

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03671


LP 17/03556 din 30.10.2017 Lucrări de remediere a degradărilor depistate la elementele portante ale podului pe drumul M1 Frontiera cu Romînia-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 81+800

-Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03556 din 30.10.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03556

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03556


LP 17/03555 din 30.10.2017 Lucrări de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 261,0-262,5

-Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03555 din 30.10.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03555

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03555


LP 17/03581 din 27.10.2017 Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești, km 124

-Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03581 din 27.10.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03581

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03581


LP 17/03501 din 27.10.2017 Sare tehnică

-Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03501 din 27.10.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03501

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03501


COP 17/03498 din 18.10.2017 Servicii de elaborare a normativului pentru executarea straturilor de fundație și a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat

-Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea COP nr.17/03498 din 18.10.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică COP 17/03498

– Informație privind atribuirea contractelor COP 17/03498


LP 17/03422 din 17.10.2017 Lucrări de construcție a drumului R14 R6-Codrul Nou-Soroca-Unguri-fr. Cu Ucraina, (sector Unguri-frontieră cu Ucraina) km 0-7,7

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03422 din 17.10.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03422

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03422


LP 17/03371 din 26.10.2017 Lucrări de construcție a rigolelor cu pantă rapidă și amenajarea drenajului  pe drumul  R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 60,750 – km 69,295

– Documentația de atribuire

-Modificări la LP 17/03371

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03371 din 26.10.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03371

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03371


LP 17/03237 din 06.10.2017 Echipament și utilaj de laborator 

– Documentația de atribuire

-Clarificări la Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03237 din 06.10.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03237

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03237

 LP 17/03186 din 03.10.2017 Lucrări  de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03186 din 03.10.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03186

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03186

 


LP 17/03124 din 22.09.2017 Lucrări de remediere a degradărilor depistate  la elementele portante ale podului pe drumul M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 81+800

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03124 din 22.09.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/03124

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03124


LP 17/03105 din 22.09.2017 Lucrări de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 261,0-262,5  

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea LP nr.17/03105 din 22.09.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/3105

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/03105


COP 17/03048 din 12.09.2017 Lucrări de consolidare a banchetei podului, la pila nr. 2 pe drumul R16.1 R16-frontiera cu Romania, km 1+215

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea COP nr.17/03048 din 12.09.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică COP 17/3048

– Informație privind atribuirea contractelor COP 17/03048


LP 17/02891 din 12.09.2017 Lucrări de reparație a sistemului rutier cu îmbrăcăminte din beton asfaltic pe drumul G106 M5-Bălțata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110 (prin s. Maximovca), km 7,8-8,8

– Documentația de atribuire

– Clarificări la ,,Documentația de atribuire,,

– Notă informativă privind deschiderea licitației publice nr.17/02891 din 12.09.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/02891

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/02891


LP 17/02755 din 01.09.2017 Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112  R2 – Țînțăreni- Geamăna-Nicolaevca- G110,  km 5,3-9,9

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea licitației publice nr.17/02755 din 01.09.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/02755

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/02755


LP 17/02743 din 29.08.2017 Lucrări de construcție a rigolelor cu pantă rapidă și amenajarea drenajului pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 60,750 – km 69,295

Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea licitației publice nr.17/02743 din 29.08.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/02743

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/02743


LP 17/02709 din 29.08.2017 Lucrări de remediere a degradărilor depistate la elementele portante ale podului pe drumul M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 81+800

Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea licitației publice nr.17/02709 din 29.08.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/02709

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/02709


COP 17/02710 din 23.08.2017 Lucrări de consolidare a banchetei podului, la pila nr.2 pe drumul R16.1 R16-frontiera cu România, km 1+215

Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea COP nr.17/02710 din 23.08.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică COP 17/02710

– Informație privind atribuirea contractelor COP 17/02710


LP 17/02643 din 11.09.2017 Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor, reabilitarea îmbrăcămintei rutiere și reparația podului pe drumul G 63 R17 – Fălești – Bocani – Coșcodeni – M5, km 7,9 – 15,2

– Documentația de atribuire

– Anunț de modificare a termenului de desfășurare

– Modificări la Documentația de atribuire și termenul de desfășurare

– Notă informativă privind deschiderea licitației publice nr.17/02643 din 25.08.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/02643

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/02643

 


LP 17/02622 din 22.08.2017 Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 0-71

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea licitației publice nr.17/02622 din 22.08.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/02622

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/02622


LP 17/02637 din 22.08.2017 Sevicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectului (Proiectul de susținere a Programului din sectorul Drumurilor) şi a Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31.12.2016

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea licitației publice nr.17/02637 din 22.08.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/02637

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/02637


LP 17/02416 din 08.08.2017 Lucrări de construcție a drumului R14 R6-Codrul Nou-Soroca-Unguri-fr. Cu Ucraina, (sector Unguri-frontieră cu Ucraina) km 0-7,7

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea licitației publice nr.17/02416 din 08.08.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/02416

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/02416


LP 17/02212 din 25.07.2017 Servicii de proiectare pentru reparația nodului rutier, amplasat pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălţi – Chişinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 133+710.

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea licitaţiei publice nr. 17/02212 din 25.07.2017

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/02212

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/02212


 

LP 17/02150 din 21.07.2017 Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G91 Ungheni-Bărboeni-Nemțeni-M1, km 38-47

– Documentația de atribuire

– Notă informativă privind deschiderea licitației publice nr.17/02150 din 21.07.2017

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/02150

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/02150


LP 17/02143 din 21.07.2017 Lucrări  de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 0-60,67 (selectiv)

– Documentația de atribuire

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/02143

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/02143


COP 17/01719 din  15.06.2017 Servicii de pregătire a Declarațiilor Financiare  ale Administrației de Stat a Drumurilor bazate pe Standartele Internaționale de Raportare Financiară pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2016

(Documentația de atribuire)

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/01719

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01719


LP 17/01692 din 20.06.2017 Sevicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectului (Proiectul de susținere a Programului din sectorul Drumurilor) şi a Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31.12.2016 -(Documentația de atribuire)

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/01692

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01692


LP 17/01625 din 23.06.2017 Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 0-60,67 (Documentația de atribuire)

– Modificări  la  LP 17/01625 

– Caiet de sarcini modificat la LP 17/01625

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/01625

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01625


COP 17/01589 din 20.06.2017 Servicii de audit a situațiilor financiare pentru anul 2016 (Documentația de atribuire)

– Modificări  (I) la COP 17/01589

– Modificări (II) la COP 17/01589

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică COP 17/01589


LP 17/01556 din 15.06.2017 Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 0-25,7 (Documentația de atribuire)  

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/01556

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01556


LP 17/01470 din 09.06.2017 Lucrări de construcție a drumului R14 R6-Codrul Nou-Soroca-Unguri-fr. Cu Ucraina, (sector Unguri-frontieră cu Ucraina) km 0-7,7 (Documentația de atribuire)

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01470


LP 17/01345 din 31.05.2017 Lucrări de marcaj rutier pe drumurile publice (Documentația de atribuire)

– Informație privind atribuirea contractelor LP 17/01345

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01345


COP 17/01405 din 24.05.2017 Lucrări de reparație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920 (Documentația de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor COP 17/01405

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01405


COP 17/01340 din 16.05.2017 Servicii de pregătire a Declarațiilor Financiare ale Administrației de Stat a Drumurilor bazate pe Standartele Iinternaționale de Raportare Financiară pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2016 (Documentația de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor COP 17/01340

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică COP 17/01340


LP 17/01339 din 22.05.2017 Sevicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectului (Proiectul de susținere a Programului din sectorul Drumurilor) şi a Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31.12.2016 (Documentația de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor LP 17/01339

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01339


COP 17/01336 din 16.05.2017 Servicii de audit a situațiilor financiare pentru anul 2016 (Documentația de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor COP 17/01336

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică COP 17/01336


LP 17/01271 din 12.06.2017 Sistem Informațional Automatizat de Stat Vinieta (Documentația de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor LP 17/01271

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01271


LP 17/01169 din 05.05.2017 Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontiera cu România, km 151,20-171,29, km 179,65-190,75 (Documentația de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor LP 17/01169

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01169


LP 17/01155 din 05.05.2017 Lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47 (Documentația de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor LP 17/01155

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01155


LP 17/01156 din 05.05.2017 Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66-Văsieni-Bahu-R21, km 5,4-8,9 inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l. (Documentația de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor LP 17/01156

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01156


COP 17/01158 din 02.05.2017 Lucrări de reparație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920 (Documentația de atribuire) 

Informație privind atribuirea contractelor COP 17/01158

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică COP 17/01158


LP 17/01157 din 05.05.2017 Lucrări de construcție a drumului R14 R6-Codrul Nou-Soroca-Unguri-fr. Cu Ucraina, (sector Unguri-frontieră cu Ucraina) km 0-7,7 (Documentația de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor COP 17/01157

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică COP 17/01157


LP 17/01078 din 28.04.2017 servicii de proiectare pentru reparația podului  amplasat pe drumul   R6  M1-Ialoveni.(Documentația de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor LP 17/01078

Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/01078


LP nr. 17/00744 din 30.03.2017 Lucrări de reparație a drumului L326.1 drum de acces spre s. Văsieni inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l. (Documentația de atribuire) 

Informație privind atribuirea contractelor  LP 17/00744

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/00744


COP nr. 17/00721 din 28.03.2017 Lucrări de repa

LP 17/01078rație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920 . (Documentația de atribuire) 

Informație privind atribuirea contractelor COP 17/00721

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/00721


LP nr. 17/00465 din 07.03.2017 Servicii de proiectare pentru lărgirea părţii carosabile şi instalarea parapetului de siguranţă pe axa drumului M2 Chişinău-Soroca-frontiera cu Ucraina, km 43,50 – 47,50. (Documentaţia de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor LP 17/00465

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/00465


LP nr. 17/00170  din 14.02.2017 Lucrări de asigurare a stabilităţii terasamentelor pe drumul M1 Chişinău-Leuşeni-frontieră cu Romănia, km 6,70 (Documentaţia de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor LP 17/00170

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/00170


LP nr. 17/00001 din 27.01.2017 Lucrări de amenajare a drumului provizoriu de ocolire a or. Comrat cu o lungime de 3,57 km (Documentaţia de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor LP 17/00001

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/00001


LP nr. 17/00002 din 20.02.2017 Lucrări de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L653 R31drum de acces spre s. Valea Perjei, km 2,73,5 (Documentaţia de atribuire)

Informație privind atribuirea contractelor LP 17/00002

– Darea de seamă privind procedura de achiziție publică LP 17/00002