Anunțuri anii precedenți 2011

/Nr. 1701/11 din 19.10.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare la efectuarea studiului de fezabilitate pentru elaborarea măsurilor contra eroziunii terenurilor adiacente drumului R34 Hînceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare (tronsonul Cantemir-Slobozia Mare) şi a drumului M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti frontieră cu România (tronsonul Slobozia Mare-Giurgiuleşti), studierea şi propunerea soluţiilor pentru sporirea eficienţei lucrărilor de artă.

/Nr. 1465/11 din 22.09.2011, Achiziţionarea maşinilor rutiere multifuncţionale destinate pentru întreţinerea drumurilor pe perioada de iarnă în cantitate de 38 unităţi.

/Nr. 1692-OP/11 din 03.10.2011, Achiziţionarea treckerelor GPS/GSM pentru monitorizarea autovehicolelor.

/Nr. 1674/11 din 13.10.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L558 R3-Buţeni-Fîrlădeni-Bozieni, km 0-1,25, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 1596/11 din 04.10.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru lucrările de reabilitare a drumului R29 Bender-Căinari-Răzeni, km 36-43.

/Nr. 1594/11 din 03.10.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului L637 R37-Sadîc-Taraclia.

/Nr. 1595/11 din 03.10.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului R44 Călăraşi-Lozova-Hînceşti (sectorul s. Lozova-M1).

/Nr. 1405/11 din 12.09.2011, Achiziţionarea tractoarelor dotate cu utilaj pentru întreţinerea drumurilor.

/Nr.1516/11 din 13.09.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare la efectuarea studiului de fezabilitate pentru elaborarea măsurilor contra eroziunii terenurilor adiacente drumului R34 Hînceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare (tonsonul Cantemir-Slobozia Mare) şi a drumului M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti frontieră cu România (tronsonul Slobozia Mare-Giurgiuleşti) studierea şi propunerea soluţiilor pentru sporirea eficienţei lucrărilor de artă.

/Nr.1526/11 din 09.09.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L68 Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr.1427/11 din 24.08.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R8 Otaci-Edineţ, km 22-24 (selectiv), conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr.1428/11 din 25.08.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L465 R3 Pojăreni-Tipala, km 8-10, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr.1389/11 din 17.08.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L390 Pîrliţa-Nisporeni, km 0-42 (selectiv), conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr.1388/11 din 16.08.2011, Achizivionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia, km 46-93 (selectiv), conform necesităţilor Î.S.”Administravia de Stat a Drumurilor”

/Nr.1338/11 din 10.08.2011, Achiziţionarea lucrărilor de a podului pe drumul R16 Bălţi-Făleşti-Sculeni, km 29+900, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr.1315/11 din 09.08.2011, Achiziţionarea lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi-Căuşeni-Ştefan Vodă frontieră cu Ucraina, km 3-37, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr.1314/11 din 08.08.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R59 R2 Bulboaca-Delacău, L457 R59-drum de acces spre s. Şerpeni (selectiv), conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr.1310/11 din 01.09.2011, Achiziţionarea sării tehnice pentru întreţinerea drumurilor publice pe timp de iarnă.

/Nr.1309/11 din 04.08.2011, Achiziţionarea serviciilor de efectuare a studiului de fezabilitate a drumului de ocolire a or. Hînceşti, inclusiv corecţie traseu pe drumul R34 (km 0-5) şi nodul rutier în zona de intersecţie a drumurilor R33, R34 cu drumul de ocolire.

/Nr.1308/11 din 04.08.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie pe drumul R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia, km 46-93.

/Nr.1307/11 din 03.08.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie pe drumul R56 Cania-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R38, km 2,0-8,0 şi km 19-22 (intravilanul s. Baimaclia).

/Nr.1306/11 din 03.08.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare la efectuarea studiului de fezabilitate pentru elaborarea măsurilor contra eroziunii terenurilor adiacente drumului R34 Hînceşti-Leova-Cahul- Slobozia Mare (tonsonul Cahul-Slobozia Mare) şi a drumului M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleştifrontieră cu România (tronsonul Slobozia Mare-Giurgiuleşti) studierea şi propunerea soluţiilor pentru sporirea eficienţei lucrărilor de artă.

/Nr.1263/11 din 29.07.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a podului pe drumul R4 Chişinău-Criuleni, km 19.

/Nr.1262/11 din 28.07.2011, Achiziţionarea serviciilor la efectuarea studiului de fezabilitate pentru reconstrucţia drumului M2 Chişinău- Soroca-frontieră cu Ucraina, tronson km 26+200-km 35+100, inclusiv sectorul de ocolire a s. Peresecina.

/Nr.1261/11 din 27.07.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru actualizarea şi perfectarea proiectului de execuţie ”Construcţia podului peste r. Răut pe drumul L351 R23 Jevreni-Răculeşti.”

/Nr.1245/11 din 25.07.2011, Achiziţionarea lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice pe drumurile publice, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr.1244/11 din 26.07.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R18 Floreşti-Nicolaevca-Sîngerei, km 0-42, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr.1194/11 din 15.07.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L319 R20 drum de acces spre s. Puţuntei, km 0-1,2, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 988/11 din 15.07.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia, km 46-93, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 1040/11 din 23.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R8 Otaci-Edineţ, km 0-55, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 1192/11 din 14.07.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L168.1 drum de acces spre s. Roşcani, raionul Rezina, km 4,0-7,2, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 963/11 din 07.07.2011, Achiziţionarea autogrederelor în cantitate de 18 unităţi

/Nr. 962/11 din 06.07.2011, Achiziţionarea încărcătoarelor frontale în cantitate de 20 unităţi

/Nr. 1130/11 din 05.07.2011, Achiziţionarea stîlpilor de ghidare lamelari cu elemente reflectorizante pentru semnalizarea circulaţiei rutiere în cantitate de 10 000 unităţi

/Nr. 1152/11 din 08.07.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a podului peste rîul Vilia pe drumul L29 M14 Berlineţi-Cotiujeni, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 1151/11 din 07.07.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a podului pe drumul R16 Bălţi-Făleşti-Sculeni, km 29+900, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 1141/11 din 04.07.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L284 M14 Coşcodeni-Petrosu-staţia Făleşti, km 28,6-34,0, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 7 din 24.01.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de asigurare a stabilităţii terasamentelor şi măsurilor pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale şi freatice pe sectorul adiacent drumului M1 Chişinău-Leuşeni frontieră cu România, km 6+700, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 1035/11 din 20.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L571 R33 Bujor-Mireşti, km 1,6-2,9, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 1041/11 din 23.06.2011, Achiziţionarea serviciilor de efectuare a studiului de prefezabilitate pentru construcţia drumului de ocolire a oraşului Hînceşti”

/Nr. 1076/11 din 28.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L473.3 drum de acces spre s. Mălăieşti, km 0-2, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 1075/11 din 27.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R44 Călăraşi-Lozova-Hînceşti, km 32,4-40,5, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 1019/11 din 21.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L649 Ceadîr Lunga-Congaz, km 10-18 (tronsonul Baurci-Congaz), conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 1036/11 din 20.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de serviciilor de proiectare a lucrărilor de reabilitare a drumului R34 Hînceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare, tronsonul km 0-5 (corecţie traseu)”

/Nr. 1015/11 din 16.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L186 Floreşti-Vădeni-L107, km 10-25, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 1039/11 din 22.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M14 Brest-Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa, km 662-695, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 1037/11 din 21.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi-Cău?eni-Stefan Vodă frontieră cu Ucraina, km 75-95, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 1038/11 din 22.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi-Căuşeni Stefan Vodă frontieră cu Ucraina, km 3-37, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 794/11 din 17.05.2011, Achiziţionarea lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice, pentru drumurile publice, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 991/11 din 15.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L319 R20 drum de acces spre s. Puţuntei, km 0-1,2, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 990/11 din 14.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L567 Lăpuşna-Paşcani-Secăreni, km 17,6-19,0, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 989/11 din 14.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L579 R3 Hîrtop-Ialpug, km 3,7-10,0, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 987/11 din 13.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R30 Anenii Noi-Căuşeni-Stefan Vodă-frontieră cu Ucraina, km 55-64, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 862/11 din 01.06.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reconstrucţie a drumului M2 Chişinău-Soroca, km 42+200-43+500

/Nr. 852/11 din 30.05.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reconstrucţie a drumului M2 Chişinău-Soroca-frontieră cu Ucraina, km 31+800-34+600.

/Nr. 864/11 din 02.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L579 R3 Hîrtop-Ialpug, km 3,7-10,0, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 863/11 din 02.06.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L 284 M14 Coşcodeni-Petrosu-staţia Făleşti, km 28,6-34,0, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 794/11 din 17.05.2011, Achiziţionarea lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice, pentru drumurile publice, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 793/11 din 16.05.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L567 Lăpuşna-Paşcani-Secăreni, km 17,6-19,0, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 773/11 din 05.05.2011, Achiziţionarea oţelului laminat, profil pentru cuţite a lamei grederului.

/Nr. 763/11 din 05.05.2011, Achiziţionarea maşinilor pentru plombarea părţii carosabile prin metoda de injectare.

/Nr. 792/11 din 10.05.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice din pietriş amplasate teritorial în zona de nord al republicii incluzînd raioanele Briceni, Edineţ, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Floreşti, Soldăneşti, Teleneşti, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 791/11 din 10.05.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice din pietriş amplasate teritorial în zona de sud al republicii incluzînd raioanele UTA Găgăuzia (Comrat, Ciadîr-Lunga, Vulcăneşti), conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 698/11 din 06.05.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L317 R20 drum de acces spre s. Selişte, km 0-1,7 conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 840-OP/11 din 06.05.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a drumului L68 Donduşeni-Sudarca-R9, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 662/11 din 28.04.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L 627 R3 – Carabetovca-Sadaclia, km 0-7,13, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 661/11 din 28.04.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L74 Tîrnova- Cupcini, km 9,2-10,1, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 650/11 din 19.04.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Dubăsari, Criuleni, Chişinau, Ialoveni, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 649/11 din 19.04.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineţ, Ocniţa, Donduşeni, Rîşcani, Drochia, Soroca, Floreşti, Soldăneşti, Rezina, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 648/11 din 18.04.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Hînceşti, Cimişlia, Leova, Comrat, Cantemir, Basarabeasca, Ciadîr-Lunga, Cahul, Taraclia, Vulcăneşti, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 647/11 din 18.04.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Glodeni, Bălţi, Făleşti, Sîngerei, Teleneşti, Orhei, Ungheni, Nisporeni, Călăraşi, Străşeni, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 585/11 din 15.04.2011, Achiziţionarea lucrărilor de confecţionare şi instalare a indicatoarelor rutiere şi suporturilor metalice de tip “consolă” pe drumurile publice, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 469/11 din 08.04.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice din pietriş amplasate teritorial în zona de sud al republicii incluzînd raioanele Basarabeasca, Cimişlia, Leova, Cantemir, Taraclia, UTA Găgăuzia (Comrat, Ciadîr-Lunga, Vulcăneşti), Cahul, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 468/11 din 07.04.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice din pietriş amplasate teritorial în zona de centru al republicii incluzînd raioanele Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Stefan Vodă, Ungheni, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 467/11 din 06.04.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice din pietriş amplasate teritorial în zona de nord al republicii incluzînd raioanele Briceni, Edineţ, Ocniţa, Donduşeni, Rîşcani, Drochia, Soroca, Floreşti, Făleşti, Soldăneşti, Glodeni, Bălţi, Sîngerei, Teleneşti, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 408/11 din 22.03.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineţ, Ocniţa, Donduşeni, Rîşcani, Drochia, Soroca, Floreşti, Şoldăneşti, Rezina, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.

/Nr. 406/11 din 21.03.2011, Achiziţionarea lucrărilor de de reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Dubăsari, Criuleni, Chisinau, Ialoveni, Anenii Noi, Căuşeni, Ştefan Vodă, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 405/11 din 21.03.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Glodeni, Bălţi, Făleşti, Sîngerei, Teleneşti, Orhei, Ungheni, Nisporeni, Călăraşi, Străşeni, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 457/11 din 30.03.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a drumului L376 Corneşti-Boghenii Noi-Rădeni-Hogineşti, km 15-37.

/Nr. 460/11 din 31.03.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a drumului R20 Rezina-Orhei-Călăraşi (sectorul Morozeni-M14), km 70-84.

/Nr. 458/11 din 30.03.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a drumului R18 Floreşti-Nicolaevca-Sîngerei, km 0-42.

/Nr. 461/11 din 01.04.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a drumului L107 Soroca-Căinarii Vechi (sectorul Soroca-Vanţina), km 0-8.

/Nr. 459/11 din 31.03.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a drumului R44 Călăraşi-Lozova-Hînceşti (sectorul M1 –Ciuculeni), km 33-41.

/Nr. 212/11 din 16.03.2011, Reevaluarea rezultatelor licitaţiei publice nr. 212/11 din 16.03.2011 în vederea achiziţionării materialelor de construcţie (bitum BND 60/90) în cantitate de 3000 tone conform necesităţilor Î.S. ”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 212/11 din 16.03.2011, Achiziţionarea materialelor de construcţie (bitum BND 60/90) în cantitate de 3000 tone conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 408/11 din 22.03.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineţ, Ocniţa, Donduşeni, Rîşcani, Drochia, Soroca, Floreşti, Soldăneşti, Rezina, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 407/11 din 22.03.2011, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Hînceşti, Cimişlia, Leova, Comrat, Cantemir, Basarabeasca, Ciadîr-Lunga, Cahul, Taraclia, Vulcăneşti, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 365/11 din 7.03.2011, Achiziţionarea lucrărilor de de confecţionare şi instalare a indicatoarelor rutiere şi suporturilor metalice de tip “consolă” pe drumurile publice, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”.

/Nr. 381/11 din 16.03.2011, Achiziţionarea lucrărilor de restabilire a podului pe drumul L288 Teleneşti-Cucioaia, km 6, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 131/11 din 02.03.2011, Achiziţionarea maşinilor pentru plombarea părţii carosabile prin metoda de injectare.

/Nr. 249/11 din 01.03.2011, Achiziţionarea serviciilor de marcaj orizontal pe drumurile publice, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 300/11 din 03.03.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuţie ”Construcţia drumului de acces spre s. Cîetu, sectorul Acui-Dimetrova”

/Nr. 293/11 din 25.02.2011, Achiziţionarea serviciilor de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

/Nr. 130/11 din 08.02.2011, Achiziţionarea serviciilor de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri

/Nr. 121-OP/11 din 26.01.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de restabilire a podului pe drumul L288 Teleneşti-Cucioaia, km 6

/Nr. 1998/10 din 13.01.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a podului pe drumul M14 Brest-Chişinău-Tiraspol-Odesa, km 805+554

/Nr. 1999/10 din 14.01.2011, Achiziţionarea serviciilor de elaborare a manualului ”Siguranţa Rutieră”

/Nr. 1978/10 din 11.01.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a podului pe drumul M14 Brest-Chişinău-Tiraspol-Odesa, km 829+194.

/Nr. 1977/10 din 10.01.2011, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a podului pe drumul M14 Brest-Chişinău-Tiraspol-Odesa, km 806+327.