Anunțuri anii precedenți 2010

/Nr. 1885/10 din 30.12.2010, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a podului pe drumul R16 Bălţi-Făleşti-Sculeni, km 29+900.

/Nr. 1737/10 din 20.12.2010, Achiziţionarea serviciilor la efectuarea studiului de prefesabilitate pentru construcţia drumului de ocolire prin partea de sud a or. Chişinău.

/Nr. 1738/10 din 21.12.2010, Achiziţionarea serviciilor la efectuarea studiului de prefesabilitate pentru construcţia drumului de ocolire prin partea de nord a or. Chişinău.

/Nr. 1184/10 din 29.12.2010, Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a podului peste rîul Vilia pe drumul L29 M14-Berlineţi-Cotiujeni.

/Nr. 1345/10 din 18.10.2010, Achiziţionarea utilajului specializat pentru laboratorul de încercări conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 1345/10 din 18.10.2010, Achiziţionarea utilajului specializat pentru laboratorul de încercări conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 1224/10 din 29.09.2010, Achiziţionarea unui automobil

/Nr. 1243/10 din 27.09.2010, Achiziţionarea unui microbuz

/Nr. 1109/10 din 24.09.2010, Achiziţionarea sării tehnice pentru întreţinerea drumurilor publice pe timp de iarnă.

/Nr. 1144/10 din 14.09.2010, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 5,4-9,7, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 1151/10 din 03.09.2010, Achiziţionarea lucrărilor de construcţie a drumului de acces spre cartierul nou al satului Nemţeni, km 0-3,2 conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 1150/10 din 03.09.2010, Achiziţionarea lucrărilor de construcţie a drumului de acces spre cartierul nou al satului Cotul Morii, km 0-1,8 conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 1108/10 din 03.09.2010, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L266 Prepeliţa-Pepeni-Bălăşeşti, km 5-8, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 1106/10 din 03.09.2010, Achiziţionarea lucrărilor de restabilire a rampei de acces la podul peste calea ferată pe drumul R12.1 drum de ocolire a or. Drochia, km 3,5-3,7, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 1077/10 din 01.09.2010, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L312 R43-drum de acces spre satul Trebujeni, km 1, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr.149/10 din 24.08.2010, Achiziţionarea maşinilor rutiere multifuncţionale destinate pentru întreţinerea drumurilor în perioada de iarnă – 30 unităţi

/Nr.139/10 din 04.08.2010, Achiziţionarea autogrederilor – 30 unităţi

/Nr. 991/10 din 12.08.2010, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L461 Ialoveni-Moleşti, km 10-11, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 993/10 din 13.08.2010, Achiziţionarea lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M14 Brest-Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa, km 695,0-727,8, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 990/10 din 12.08.2010, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R42 Ungheni-Măcăreşti-Bărboeni, km 28-31, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 989/10 din 11.08.2010, Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontieră cu România, km 203-218 selectiv, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 988/10 din 11.08.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R34 Hînceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare, km 135-167 selectiv, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.”

/Nr. 953/10 din 02.08.2010/ Achiziţionarea lucrărilor deaplicare a tratamentului bituminos pe drumul R8 Otaci-Edineţ, km 0-28, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

/Nr. 889/10 din 19.07.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 Soroca-Drochia-Costesti-frontieră cu România, km 3,7-13,0 selectiv, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 818/10 din 06.07.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M1Chişinău-Leuşeni-frontieră cu România, km 6-99, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 864/10 din 14.07.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R9 Soroca-Arioneşti-Moghiliov Podolsk (Ucraina), km 0-40 selectiv, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 863/10 din 13.07.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R8 Otaci-Edineţ, km 11-40 selectiv, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 862/10 din 13.07.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R14 Bălţi-Sărăteni-M2, km 5-11 selectiv,conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 861/10 din 12.07.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R34 Hînceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare, km 135-167 selectiv, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 860/10 din 12.07.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontieră cu România, km 203-218 selectiv, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 819/10 din 07.07.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R2 Chişinău-Bender, km 18-38, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 817/10 din 05.07.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M14 Brest-Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa, km 695,0-727,8, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 782/10 din 25.06.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de confecţionare şi instalare a indicatoarelor rutiere şi suporturilor metalice de tip “consolă” pe drumurile publice, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 781/10 din 25.06.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de marcaj orizontal pe drumurile publice, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 586/10 din 26.05.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de confecţionare şi instalare a indicatoarelor rutiere şi suporturilor metalice de tip “consolă” pe drumurile publice, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 580/10 din 25.05.2010/ Achiziţionarea serviciilor de confecţionare a indicatoarelor rutiere.

/Nr. 579/10 din 24.05.2010/ Achiziţionarea serviciilor de implimentare a sistemului automatizat de monitorizare a autospecialelor pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor, cu instalarea utilajului necesar.

/Nr. 571/10 din 14.05.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de marcaj orizontal pe drumurile publice, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 539/10 din 10.05.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a drumului M14 Brest-Chişinău-Tiraspol-Odesa, km 759+817-760+250, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 559/10 din 17.05.2010/ Achiziţionarea serviciilor de confecţionare a bornelor kilometrice din beton armat.

/Nr. 511/10 din 03.05.2010/ Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a drumului L649 Ciadîr-Lunga-Congaz, km 10-18 (sectorul Baurci-Congaz).

/Nr. 429/10 din 13.04.2010/ Achiziţionarea lucrărilor de marcaj orizontal pe drumurile publice, conform necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

/Nr. 276/10 din 01.04.2010 – Reevaluarea nr.3/ Achiziţionarea materialelor de construcţie (bitum BND 60/90).

/Nr. 276/10 din 01.04.2010 – Reevaluarea nr.2/ Achiziţionarea materialelor de construcţie (bitum BND 60/90).

/Nr. 276/10 din 01.04.2010 – Reevaluarea nr.1/ Achiziţionarea materialelor de construcţie (bitum BND 60/90).

/Nr. 275/10 din 31.03.2010/ Achiziţionarea serviciilor de delimitare a terenurilor ocupate de drumurile publice naţionale.

/Nr. 276/10 din 01.04.2010/ Achiziţionarea materialelor de construcţie (bitum BND 60/90).

/Nr. 393/10 din 26.03.2010/ Achiziţionarea serviciilor de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

/Nr. 358/10 din 22.03.2010/ Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor rutiere la întreţinerea periodică pe drumul naţional M1 Chişinău-Leuşeni-frontieră cu România, km 6-99.

/Nr. 267/10 din 09.03.2010/ Achiziţionarea serviciilor de confecţionare a elementelor prefabricate din beton armat pentru pavilioanele de pasageri.

/Nr. 266/10 din 02.03.2010/ Achiziţionarea serviciilor de conectare a întreprinderilor din ramura rutieră într-o reţea telefonică ramurală prin intermediul centralelor telefonice departamentale, cu instalarea utilajului necesar şi formarea reţelelor locale pentru fiecare întreprindere.

/Nr. 209/10 din 02.03.2010/ Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie a drumului naţional R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 6+490 – 9+700.

/Nr. 208/10 din 01.03.2010/ Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor rutiere la întreţinerea periodică pe drumul naţional M1 Chişinău-Leuşeni-frontieră cu România, km 6-99.

/Nr. 127/10 din 12.02.2010/ Achiziţionarea tehnicii de calcul şi dispozitivelor periferice.

/Nr. 49/10 din 09.02.2010/ Achiziţionarea serviciilor de conectare a întreprinderilor din ramura rutieră într-o reţea telefonică ramurală prin intermediul centralelor telefonice departamentale, cu instalarea utilajului necesar şi formarea reţelelor locale pentru fiecare întreprindere.

/Nr. 1534/09 din 13.01.2010/ Achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor pentru construcţia intersecţiei denivelate între drumurile naţionale M2 Chişinău-Soroca-frontieră cu Ucraina, km 48 şi R20 Rezina-Orhei-Călăraşi, km 45+323.