Anunțuri

Achiziționarea a 2 automobile

Anunț de participare
Darea de seamă


Produse petroliere

Anunț de intenție
Anunț de participare
Documentația standard
Caiet de sarcini
Darea de seamă


Servicii de audit a situațiilor financiare individuale pentru anul 2021

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE (Servicii de pregatire a Declaratiilor Financiare ale ASD)
ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
(Proiectul de Susținere al Programului din Sectorul Drumurilor și а Admiпistrаțiеi de Stat а Drumurilor репtru аnul fiscal îпcheiat la 31 decembrie 2021)
ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
(Proiectului de îmbunătățire drumurilor locale реntru аnul fiscal înсhеiаt la 31 decembrie 2021)