Alte achiziții pe anul 2021

Produse petroliere


Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectelor (Proiectul de Susținere al Programului din Sectorul Drumurilor şi a Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020) (repetat)

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de audit a situațiilor financiare individuale pentru anul 2020

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
REZULTATUL CONCURSULUI 


Servicii de pregătire a Declarațiilor Financiare ale Administrației de Stat a Drumurilor bazate pe Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020.

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectului de Îmbunătățirea drumurilor locale pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectelor (Proiectul de Susținere al Programului din Sectorul Drumurilor şi a Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectului de Îmbunătățirea drumurilor locale pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020 (repetat)
ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectelor (Proiectul de Susținere al Programului din Sectorul Drumurilor şi a Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020 (repetat)

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de pază și protecție, a bazei  de odihnă ,,Avtomobilist,,  aflată în gestiunea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, prin cererea ofertelor de preț.