81. Reabilitarea drumului R6 M1-Ialoveni, km 0+000 –km 6+550 (Reabilitarea drumului de ocolire M2 – Chisinau, km 00+000 – km 6+550) în cadrul Contractului RSP/W11/03

Statutul curent: Contract Adjudecat

Anunţuri şi informaţii (limba engleza):
– Notificare de adjudecare a contractului
– Proces Verbal privind deschiderea Publică a Ofertelor
– Amendamentul Nr.1 la Documentele de Licitație
– Documentul de Clarificări Nr.1 privind Documentele de Licitație
– Proces-verbal a ședinţei de pre-licitație (în limba engleză).
– Invitatie pentru depunerea Ofertelor