57. Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale:  Achiziția Serviciilor de Elaborare a Proiectului Detaliat şi a Documentelor de licitaţie pentru îmbunătăţirea Drumurilor Locale – Coridorul 13.

 

Statutul curent: Contract Adjudecat

Anunţuri şi informaţii (limba engleza):

– Notificare de adjudecare a Contractului.
– Înregistrarea expresiilor de interes.
– Amendamentul Nr.1 la Cerere de Exprimare a Interesului.
– Cerere de Exprimare a Interesului.