Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces pînă la podul peste r. Nistru, în regiunea localității Cosăuți

ocds-b3wdp1-MD-1628831979604
03.09.2021

 

– Documentația de atribuire

– Studiu
– Caiet de sarcini
– DUAE
– Anunț de participare
– Dare de seamă