ocds-b3wdp1-MD-1602661960057

Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare.

– Dare de seamă