ocds-b3wdp1-MD-1601384931152

Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiuleşti, km 82,00 – 125,00
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză) FDA (engleză) 

– Dare de seamă