ocds-b3wdp1-MD-1600690174438

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R8 Edineț – Otaci -frontiera cu Ucraina (tronson Edineț-Otaci), km 0-55,42
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză) FDA (engleză) 

– Dare de seamă