ocds-b3wdp1-MD-1596784884043

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R25 Bucovăț-Nisporeni, km 0,0-37,27
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză) FDA (engleză) 

– Dare de seamă