Lucrări de excavare, încărcare, transportare a pământului pentru amenajarea rampelor de acces la construcția podurilor și pasagelor peste rîul Bâc și calea ferată pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 95,3-96,3
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare

– Dare de seamă