Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză)FDA (engleză) 

– Dare de seamă