Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6 – Bănești – Telenești – Budai – M5, km 13
– Documentația de atribuire, Memoriu explicativ

– DUAE

– Anunț de participare

– Dare de seamă