Lucrări de reparație periodică a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 7,82-8,72; km 9,3-11,0

ocds-b3wdp1-MD-1631778039949
08.10.2021

– Documentația de atribuire
– Caiet de sarcini
– DUAE
– Anunț de participare
– Dare de seamă