Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 264+790

ocds-b3wdp1-MD-1626938095940
13.08.2021