Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20)

ocds-b3wdp1-MD-1636016851571
25.11.2021, ora 10.00

– Documentația de atribuire
– Caiet de sarcini
– DUAE
– Anunț de participare
– Dare de seamă