Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Călți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960

ocds-b3wdp1-MD-1630582551297
24.09.2021

– Documentația de atribuire
– Caiet de sarcini
– Proiect de execuție
– DUAE
– Anunț de participare
– Dare de seamă