Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”

Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”

ocds-b3wdp1-MD-1615900958209
08.04.2021, 10:00

– Documentația de atribuire 
– DUAE
– Anunț de participare
– Studiu de teren
– Dare de seamă