Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Telenești, Rezina, Orhei

ocds-b3wdp1-MD-1630675541333
27.09.2021

– Documentația de atribuire
– Caiet de sarcini
– DUAE
– Anunț de participare
– Dare de seamă