Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă

ocds-b3wdp1-MD-1625637977530
28.07.2021