Lucrări de defrișare a fîșiei forestiere la obiectul ”Reparația drumului R21 Orhei-Bravice-Călărași, km 13-18 (Vatici-Morozeni)

ocds-b3wdp1-MD-1615461230446
26.03.2021, 10:00

– Documentația de atribuire
– DUAE

Anunț de participare
– Dare de seamă