Lucrări de defrișare a fâșiei forestiere la obiectul ”Construcția podului peste r. Bâc și pasajului peste calea ferată la drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-Frontiera cu Ucraina, km 94-95”

ocds-b3wdp1-MD-1617259775693
14.04.2021, 10.00
– Documentația de atribuire
– DUAE
– Anunț de participare
– Dare de seamă