2021

Servicii de elaborare a proiectului de act normativ pentru instituirea și reglementarea Sistemului Infomațional Automatizat de Stat Vinieta (SIAS-Vinieta)

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 23.11.2021

Anunț de participare


Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” anunță concurs de selectare a companiei de audit pentru auditarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2021, conform Hotărârii Guvernului nr. 875 din 22.12.2015.
Pentru a consulta termenii de referință, rugăm să vă adresați la adresa de e-mail cheibas@asd.md, ceban@asd.md.
Oferta și documentele de calificare urmează a fi prezentate, în plic sigilat, până la data de 10 decembrie 2021, ora 16:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a;
Tel:  022358040; 060170087; Fax: 022746249;

ANUNȚ/ INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Produse petroliere


Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectelor (Proiectul de Susținere al Programului din Sectorul Drumurilor şi a Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020) (repetat)

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de audit a situațiilor financiare individuale pentru anul 2020

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
REZULTATUL CONCURSULUI 


Servicii de pregătire a Declarațiilor Financiare ale Administrației de Stat a Drumurilor bazate pe Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020.

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectului de Îmbunătățirea drumurilor locale pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectelor (Proiectul de Susținere al Programului din Sectorul Drumurilor şi a Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectului de Îmbunătățirea drumurilor locale pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020 (repetat)
ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectelor (Proiectul de Susținere al Programului din Sectorul Drumurilor şi a Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020 (repetat)

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de pază și protecție, a bazei  de odihnă ,,Avtomobilist,,  aflată în gestiunea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, prin cererea ofertelor de preț.