2020

Echipamente de tehnică și de informatică
INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Server
INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Servicii de implementare, asistență și mentenanță a unui Sistem Informațional Automatizat de stocare și gestionare a documentelor de intrare/ieșire în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE


ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Servicii de audit a situațiilor financiare individuale pentru anul 2019


ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Servicii de pregătire a Declaraţiilor Financiare ale Administraţiei de Stat a Drumurilor bazate pe Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2019.


Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectelor (Proiectul de Susținere al Programului din Sectorul Drumurilor, Proiectul de Îmbunătățirea drumurilor locale şi a Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2019.

ANUNȚ DE PARTICIPARE