Statutul Întreprinderii de Stat ,,Administrația de Stat a Drumurilor”

Întreprinderea de Stat ,,Administrația de Stat a Drumurilor” activează în temeiul art.6 alin. (3) din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi completările ulterioare

 

Vezi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea unor acte normative vizând funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 770 din 20.10.94


Regulamentul de angajare prin concurs al Întreprinderii de Stat ,,Administrația de Stat a Drumurilor”

 


Ghid de utilizare pentru înregistrarea și achitarea vinietei 

Vezi detalii pentru limba Română

Vezi detalii pentru limba Rusă