SITUAȚII FINANCIARE ANUALE

 


Raportul conducerii pentru anul 2019
Situaţiile financiare pentru anul 2019
Nota explicativă la situațiile financiare individuale 2019
Raportul auditorului independent cu privire la Situaţiile financiare pentru anul 2019


 

Raportul conducerii pentru anul 2018
Situaţiile financiare pentru anul 2018
Nota explicativă la situațiile financiare individuale 2018
Raportul auditorului independent cu privire la Situaţiile financiare pentru anul 2018
Raport de activitate al  Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (2018)

 


Raport 2017

Nota explicativă 2017

Raport de activitate al  Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (2017)

Raportul auditorului independent cu privire la Situaţiile financiare pentru anul 2017

 


Raport 2016

Nota explicativă 2016

Raportul auditorului independent cu privire la Situaţiile financiare pentru anul 2016

 


 

Raport 2015

 

Raportul auditorului independent cu privire la Situaţiile financiare pentru anul 2015

 

Situaţii financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 întocmite în conformitate cu SIRF


 

 

 

PROGRAME PRIVIND REPARTIZAREA MIJLOACELOR FONDULUI RUTIER 

 

Programe privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015

 


Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 06.05.2015 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (modificare si completare)

 


 

Programe privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014

 


Hotărîrea Guvernului nr. 168 din 11.03.2014 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014

 

Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 20.06.2014 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (modificare si completare)

 

Hotărîrea Guvernului nr. 654 din 15.08.2014 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (modificare si completare)

 

Hotărîrea Guvernului nr.771 din 23.09.2014 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (modificare si completare)

 

Hotărîrea Guvernului nr. 871 din 08.10.2014 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (modificare si completare)

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1021 din 22.12.2014 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (modificare si completare)

 


Programe privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013

 


Hotărîrea Guvernului nr. 126 din 19.02.2013 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013

 

Hotărîrea Guvernului nr. 593 din 12.08.2013 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013 (modificare si completare)

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1081 din 30.12.2013 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013 (modificare si completare)