Privind limitarea provizorie a circulației mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile Republicii Moldova