Despre Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) este fondată de Ministerului Economiei și Infrastructurii , și are ca obiect de activitate:

  • întreținerea, reparația, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și administrarea drumurilor publice naționale, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul asigurării traficului rutier în condiții de siguranță, de fluență și continuitate;
  • implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice naționale în concordanță cu Strategia de transport și logistică pe anii 2013 - 2022 a Ministerului Economiei și Infrastructurii, și conform cerințelor economiei naționale.

ASD are ca responsabilități, administrarea eficientă a resurselor financiare alocate din Fondul rutier și surse externe pentru reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea rețelei de drumuri publice naționale a Republicii Moldova.

Lungimea rețelei de drumuri publice naționale și locale din Republica Moldova este de 9386 km. La întreținerea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” sunt drumurile naționale, care au o lungime totală de 5865,9 km, inclusiv:

  • drumuri expres - 606,6 km;
  • drumuri republicane - 1987,9 km;
  • drumuri regionale - 3271,4 km.

Notă:

1. Începînd din anul 2017, drumurile publice locale sunt în gestiunea adiministrației publice locale de nivelul I și II (consiliile raionale și locale).

2. Lungimea totală a drumurilor locale constituie 3520,2 km.